Page 9 - ANTILL DGB
P. 9

Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018                                       9
                                                    Economie


 Van een onzer verslaggevers
 Willemstad - Managing-director Lezing over toekomst Damen Shiprepair              Caribbean - Diversification leads
                                                 to market expansion’, vindt
 bij Damen Shiprepair Curaçao,                                 plaats in het Atrium van het Re-
 Lodewijk Franken, geeft op De werkzaamheden in de tegemoet gaan en dat deze acti- genheid. Deze ontwikkeling is te naissance Hotel.
 woensdag 23 mei om 12.00 uur scheepsreparatie biedt volgens viteiten weer een voorname rol danken aan het privatiseren van Belangstellenden kunnen
 een lezing over hoe het proces VBC perspectief op verbetering zullen gaan vervullen in het pro- deze sector en het aantrekken kaarten bestellen bij het bureau
 van groei zich op een solide en en toename van de welvaart. ,,Al- ces van het bewerkstelligen van van de Nederlandse investeerder van VBC aan de Kaya Jr.
 winstgevende basis nu en in de le tekenen wijzen in de richting duurzaam economisch herstel de Damen Shipyard Group”, al- Salas 1. Dit kan ook telefonisch
 toekomst zal gaan voltrekken. dat de internationale droogdok- en groei van de Curaçaose eco- dus de vereniging. (4611210, 4615422) per fax
 Dat kondigt de Vereniging Be- scheepsreparatie en conversie- nomie alsmede behoud en hope- De lezing met lunch, ge- (4625422) of door te mailen
 drijfsleven Curaçao (VBC) aan.  activiteiten een revitalisatiefase lijk uitbreiding van de werkgele- naamd ‘Damen expands in the naar info@vbcuracao.com.

                                 Happy hour als dankbetuiging

 TUI gaat
 Dreamliners
 ombouwen
 Van een onzer verslaggevers
 Willemstad - TUI fly introduceert op 1 juli een nieuwe
 service aan boord van haar vijf B787 Dreamliners: de
 Deluxe-klasse. De komende maanden worden de toestel-
 len omgebouwd, zodat de luchtvaartmaatschappij haar Als erkenning en dankbetuiging aan het team dat ervoor heeft gezorgd dat het vrachtschip Xin Guang
 reizigers op de verre vluchten extra comfort en service Hua veilig de haven kon worden binnengeloodst met de twee drijvende dokken, heeft Curaçao Ports
 kan bieden.                   Authority (CPA) een happy hour gehouden. Directeur van CPA, Humberto de Castro, benadrukte de be-
                         wonderingswaardige prestatie en coördinatie tussen alle betrokken partijen. Ook directeur van Kompa-
  Met de introductie van Deluxe en hebben zij toegang tot een nia di Tou Kòrsou (KTK), Surldric Rojer, gaf aan bijzonder trots te zijn. Lodewijk Franken, van Damen
 komen de Star Class en Premi- Schiphol lounge. TUI stelt dat Shiprepair Curaçao meldde dat het werk voor zijn bedrijf nu gaat beginnen. Waarschijnlijk kunnen de
 um klasse te vervallen. De Econ- daarnaast voor deze reizigers be- dokken in de tweede helft van de maand augustus operationeel zijn, zo maakte hij bekend.   FOTO CPA
 omy en Comfortklasse zullen tere maaltijden beschikbaar zijn,
 blijven bestaan. De Deluxe-reizi- zowel qua presentatie als qua in-
 gers komen voorin het toestel te houd.     Van een onzer verslaggevers Hoyer in      Hoyer in Business wordt van-
 zitten op stoelen die gelijk zijn De vijf Dreamliners van TUI Willemstad - Onderwerp van ge- avond uitgezonden van 18.00 tot
 aan de huidige Premiumstoel. fly Benelux zullen er na de ‘ver- sprek tijdens de aflevering van 19.00 uur op Radio Hoyer 2.
 Maar de Deluxe-reizigers heb- bouwing’ allemaal hetzelfde uit ‘Hoyer in Business’ van van- Business over Voor één keer wordt het pro-
 ben in de nieuwe indeling meer gaan zien. De toestellen krijgen avond is ‘fundraising’. Aan tafel gramma live vanaf het Octagon-
 beenruimte: ten minste 106 cen- straks elk 25 Deluxe-stoelen, schuiven Kenny Canword (Orco fundraising plein bij Avila uitgezonden, van-
 timeter. Wie Deluxe boekt krijgt 126 Comfort-stoelen en 154 Bank), Louise Elstak, Raiza Par- wege het Walking Dinner, waar-
 daar 40 kilogram ruimbagage Economy-stoelen. De concepten do (beiden van Fundashon Pre- sentatoren van het radiopro- mee de Rotary geld ophaalt voor
 bij en de mogelijkheid voor een van die laatstgenoemde twee venshon), Leo Rigaud, Gino Co- gramma Valery Sinot en Maya nieuwe mammografie-appara-
 stoelreservering. Ook hebben zij klassen blijven ongewijzigd, al- va en Patrick Thissen (leden van van der Werve aan de stamtafel tuur voor Fundashon Prevens-
 recht op ‘priority boarding’ bij de dus TUI fly. De Deluxe-service is Rotary Club Willemstad en Ro- het laatste nieuws, innovatieve hon. Zaterdagochtend van 9.00
 gate, kunnen zij door de ‘fast te boeken op vluchten met de tary Club Curaçao).  concepten en belangrijke onder- tot 10.00 uur is de herhaling te
 track’ bij de security op Schiphol reisdatum vanaf 1 juli. Zij zullen samen met de pre- nemerslessen bespreken.  horen.


 Van onze redactie                                       bracht. Het bod van 160 dollar
                                                 per aandeel komt neer op in to-
 New York - De aandelenbeurzen Wall Street ziet olieopmars deels verdampen
 in New York zijn gisteren hoger                                taal bijna 6,5 miljard dollar. Star-
 gesloten. Beleggers waren vooral sen van oliegerelateerde fondsen Donald Trump. Daar- groten. Ook andere bucks (min 0,4 procent) sloot
 in de ban van eventuele nieuwe liepen daardoor aanvankelijk naast deden techbedrij- techbedrijven profiteer- een deal met Nestlé. De Zwitser-
 sancties tegen Iran. De olieprij- flink op, al verdampte de winst ven het onder aanvoe- den van het sentiment se voedingsmiddelengigant gaat
 zen en daarmee de beurskoer- deels na een tweet van president ring van Apple goed. onder beleggers. Zo ste- voor een eenmalig bedrag van
                         De toonaangevende      gen Tesla, Netflix, Ama- ruim 7 miljard dollar de produc-
           Advertentie         Dow-Jonesindex sloot 0,4 pro- zon en Microsoft tot 3 procent. ten van de Amerikanen buiten
                         cent hoger op 24.357,32 punten. AthenaHealth werd ruim 16 de koffieketen verkopen. Voed-
                         De breder samengestelde S&P procent meer waard op het selproducent Tyson Foods open-
             W I S S E L K O E R S E N
               Officiële koersen geldig op: 7 mei 2018
                         500 ging ook 0,4 procent om- nieuws dat investeringsmaat- de de boeken en zag zijn netto-
             NIBanc, J.B. Gorsiraweg 4, Curaçao. Tel. (5999) 4621116  hoog, tot 2.672,63 punten. Tech- schappij Elliott Management winst dalen. Het aandeel herstel-
                     www.nibanc.com
                         nologiebeurs Nasdaq won 0,8 een bod op het gezondheids- de van een lagere opening en
                         procent tot 7.265,22 punten. De technologiebedrijf heeft uitge- won uiteindelijk 0,4 procent.
               Aankoop van
                         Amerikaanse president Donald
  Valuta       Bankpapier Wissels, Cheques  Verkoop aan
                         Trump liet weten vandaag zijn             Advertentie
               Reischeques en  Publiek
                         beslissing wereldkundig te ma-
               Overboekingen
  USD-Amerikaanse Dollar 1,77   1,78  1,82
                         ken over eventuele nieuwe sanc- 7 mei
  JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 162,43 163,29 165,73             $69,90
                         ties tegen Iran, een grote olie-
  GBP-Engelse Pound Sterling 2,34 2,39  2,47
                         producent. Uit vrees voor nieu-    per vat
  CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 176,95 177,67 180,26 we sancties liepen de olieprijzen
  CAD-Canadese Dollar   1,36   1,38  1,41 al enige tijd op, maar de stijging
  EUR-EURO per EUR.100  210,06  211,98 216,25 van gisteren werd door de aan-
  AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20* kondiging tenietgedaan. Apple
                     2=101.00* steeg na de forse winst van vrij- 6 mei
                         dag 0,7 procent. Voor het week-
  Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten stelt de  end liet topbelegger Warren $69,77
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het deviezenverkeer.
     *1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques  Buffett weten zijn belang in de
                         beurszwaargewicht fors te ver-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14