Page 15 - ETMOL_32
P. 15

‫אליעזר אשכנזי וה״ותיק״ אברהם אשכנזי לא היו קרובי משפחה‬

‫הרי התימני‪ .‬אולם מסתבר כי השליחות‬    ‫התקופות ידועים לנו רק ששד‪ ,‬ספרים‬      ‫ביחד‪ ,‬ואפשר לבוא באחת מהן וגם בטוח‬
‫היתה לפני שנת של״ט שכן ידוע שאב­‬    ‫שיצאו לאור‪ .‬שלושה מששת הספר־ם של‬            ‫תודה לאל בהן מפני גזלנים״‪.‬‬
‫רהם אשכנזי הגיע לתימן בזמן שאלצ׳א־‬   ‫התקופה הראשונד‪ ,‬נדפסו בשנים של״ז—‬
‫הרי ישב במאסר‪ ,‬שנמשך משגת שכ״ט‬     ‫של״ט )‪ (1579—1577‬ושלושד״ לאחר הפ­‬      ‫לצפת הגיע בפרוס שנת של״ז )סוף‬
‫עד שנת של״ג‪ .‬מכאן שהשליחות חלה‬     ‫סקה של שמונד‪ ,‬שנים‪ ,‬בשנת שמ״ז‬        ‫‪ ,(1576‬ומיד העביר את דפוסו לביתו של‬
‫בין שנים אלו )‪ (1573—1569‬ולא בשנת‬    ‫)‪ .(1587‬משנתחדש הדפוס אחרי ההפסקה‬      ‫תושב צפת מכבר‪ ,‬״לבית הגביר ונעלה‬
‫של״ט‪ ,‬היא ‪ ,1579‬ושנים אחדות לפני‬    ‫הארוכד״ פעל כחצי שנד‪ ,‬בלבד ופסק‬       ‫כבוד הרב אברהם בן יצחק אשכנזי״‪.‬‬
‫יסוד הדפוס בצפת‪ ,‬ועל כן אין בין שלי­‬                        ‫)למרות שמות האב והמשפחה הדומים‪,‬‬
‫חות זו לבין הפסקת הדפום ולא כלום‪.‬‬                     ‫לצמיתות‪.‬‬ ‫לא היתד‪ .‬בין השניים קרבת משפחה(‪ .‬כך‬
‫זוהי גם הסיבד‪ ,‬שאלצ׳אהרי אינו מזכיר‬   ‫החוקרים מציינים כי דפוסם של אליעזר‬     ‫החלה שותפות בין העולה החדש וד״צפתי‬
‫אף במילה את האירוע ההיסטורי של הק­‬   ‫אשכנזי ואברהם אשכנזי הוא הראשון ב­‬     ‫הוותיק‪ ,‬שעליו נאמר ״ופיזר ממון גדול‬
‫מת דפוס ראשון בארץ‪-‬ישראל על‪-‬ידי‬     ‫אסיה )להוציא תורכיה שבאסיה הקטנה‪,‬‬
‫השליח וכמובן שאינו יכול להזכיר את‬    ‫אבל גם שם היו היהודים המדפיסים ה­‬       ‫להביא את הדפום אל המקומות הללו״‪.‬‬
‫'ד‪,‬ספרים שנדפסו אחר־כך בדפוס זד‪ .,‬הוא‬  ‫ראשונים(‪ .‬הדפוס הקדמון בסין לא היה‬     ‫ביום הששי‪ ,‬ראש חודש סיון של״ז‪,‬‬
‫רק כותב שאברד‪,‬ם אשכנזי מכר ספרים‬    ‫אלא מעשה גילוף ולא כדפוס החדש המ­‬      ‫‪ ,1577‬כבר נמצא בדפוס הספר הראשון‬
‫בתימן! ״בא מארץ האמורי וד‪,‬פרזי‪ ,‬ב­‬   ‫צאת גוטנברג‪ ,‬שהורכב מאותיות‪-‬אותיות‪.‬‬     ‫״לקח טוב״ לרב יום־טוב צהלון‪ ,‬שד‪.‬דפ־‬
                                          ‫סתו נשלמד‪ .‬ביום רביעי ד תשרי של״ח‪,‬‬
‫ספרים רבים גמרא ופרושים ותורות‬      ‫הדפוס מפסיק לפעול שמונה‬
‫חשובים״ ומחלק לו שבחים על שלא‬             ‫שנים‬                         ‫סוף השנה ‪.1577‬‬
                                          ‫את תולדותיו של הדפום העברי הרא­‬
            ‫הפקיע את מהירם‪.‬‬ ‫מהי הסיבה להפסקה של שמונה ה­‬        ‫שון בארץ־ישראל ניתן לחלק לשתי תקו­‬
‫מסתבר שהדפוס פסק לפעול בצפת ב­‬     ‫שנים בדפוס? היו שטענו‪ ,‬כי ההפסקה‬      ‫פות‪ ,‬האחת זו שמתחילה בשנת של״ז‬
‫שנת של״ט מפגי שערביי סוריה התנפלו‬    ‫חלה מאחר שהשותף לדפוס‪ ,‬אברהם אש­‬      ‫)‪ (1577‬והשניה בשנת תקצ״ב )‪ ,(1832‬ב­‬
‫באביב אותה שנד‪ ,‬על צפת‪ ,‬שדדוד״ המ­‬   ‫כנזי‪ ,‬יצא בשנת של״ט )‪ (1579‬בשליחות‬     ‫שעה שישראל ב״ק פתח מחדש דפוס‬
‫סוה וד‪,‬עלוד‪ ,‬באש‪ ,‬ורבים מתושביה נמ­‬   ‫ישיבת טבריה לתימן‪ .‬על שליחות זו‬       ‫בעיר הגליל‪ .‬על אף המרחק של מאתים‪-‬‬
‫לטו על נפשם‪ .‬זאת אנו למדים ממכתבו‬    ‫מסופר ב״ספר המוסר״ של זכריה אלצ׳א־‬
‫של סבסטיאן ז׳ויה‪ ,‬ציר צרפת בקושטא‪,‬‬                         ‫וארבעים‪-‬וחמש שנד״ קיים דמיון ביניהן‪,‬‬
                                          ‫בכך שבשתיהן נוסד הדפוס בצפת ונת­‬
                                          ‫קיים בה זמן קצר בלבד‪ ,‬ובכל אחת משתי‬

‫‪15‬‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20