Page 1 - LiryDram_17-2017
P. 1

KWARTALNIK LITERACKO-KULTURALNY
Zbigniew Milewski
EWA ZELENAY
ŻYJĘ OD WIERSZA DO WIERSZA
Adam Kulik
Janusz Termer
Stanisław Nyczaj BOLESŁAW LEŚMIAN
PARK GÜELL
Ewa Skolimowska
Anna Turowicz MIEJSKA REWOLTA
BIEDERMEIER
Anna Siwek
DOM HISTORII EUROPEJSKIEJ
Marlena Zynger ANDRZEJ MLECZKO NIC INNEGO
NIE POTRAFIĘ
Magdalena Węgrzynowicz-Plichta LIRYKA JANUSZA SZOTA
Gaja Gajewska
MAREK WRONA ROZMOWY Z DIABŁEM
JAGA SIEMASZKO
Beata Żółkiewicz-Siakantaris OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
Jan Burnatowski JOSEPH CONRAD- -KORZENIOWSKI
NR 17
październik–grudzień 2017
WIERSZE
poezja rysunek malarstwo gra ka fotogra a teatr muzyka styl proza


   1   2   3   4   5