LiryDram_15-2017
P. 1

KWARTALNIK LITERACKO-KULTURALNY
Alicja Patey-Grabowska PIĘKNA KAZIMIERA
Zbigniew Milewski ALICJA TANEW
WYŚPIEWAĆ ŻYCIE PO SWOJEMU
Ignacy S. Fiut
O POETKACH
Z KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU ZLP
Stanisław Nyczaj
DZIADY WG GROTOWSKIEGO
Marlena Zynger
Maciej Mazur
ODNOWA POMNIKA ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE
Elżbieta Majerczyk-Widerska WIESZCZ NA PIEDESTALE
Magdalena Węgrzynowicz-Plichta LIRYKA GRZEGORZA SKÓRKI
Marlena Zynger VERMEER W LUWRZE
STRYJEŃSKA NA DWORCU Kamila Bartkowiak
DALI KONTRA WARHOL Malwina de Bradé
LAURA LA WASILEWSKA WIERSZE
NR 15
kwiecień–czerwiec 2017
poezja rysunek malarstwo grafika fotografia teatr muzyka styl poezja rysunek malarstwo gra ka fotogra a teatr muzyka styl proza


   1   2   3   4   5