LiryDram_14-2017OK
P. 1

KWARTALNIK LITERACKO-KULTURALNY
Zbigniew Milewski
MAŁGORZATA SKWAREK-GAŁĘSKA WIERNA ZASADOM
I PRZYJACIOŁOM
Marlena Zynger
SZUFLADA SZYMBORSKIEJ
Maciej Pinkwart W DRODZE
Gaja Gajewska
32. URODZINY TEATRU WITKACEGO
Mateusz Koprowski Adam Karol Drozdowski ZACIEŚNIANIE
Magdalena Węgrzynowicz-Plichta JOANNA SŁODYCZKA AFIRMACJA ŻYCIA
Ewa Zelenay
TEDA... CZYLI ROZPĘDZONY RUMAK
Kamila Bartkowiak
VAN GOGH JAK ŻYWY
Malwina de Bradé
ROBERT MANOWSKI ANIMACJA POWSZEDNIA
LAM QUANG MY
Joanna Gronkowska Stanisław Hodorowicz O SZCZĘŚCIU
WIERSZE
NR 14
poezja rysunek malarstwo grafika fotografia teatr muzyka sty poezja rysunek malarstwo gra ka fotogra a teatr muzyka styl proza
styczeń–marzec 2017
l


   1   2   3   4   5