40_LiryDram_2023
P. 1

  KWARTALNIK LITERACKO-KULTURALNY
       Zbigniew Milewski
JERZY JANKOWSKI
DOBRY WIERSZ NIE MA PŁCI
Andrzej Wołosewicz Andrzej Walter JERZY JANKOWSKI
Jerzy Paruszewski ŻYRARDOWSKIE ZESZYTY LITERACKIE
PAWŁO TYCZYNA
NAGRODA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ 2023
Ewa Orska
GÓRY LITERATURY W SUBIEKTYWIE
Marlena Zynger
51. WARSZAWSKA JESIEŃ POEZJI
WYSTAWA
TWARZE WSPÓŁCZESNYCH POETÓW POLSKICH Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Magdalena Węgrzynowicz-Plichta PRZENIKANIE ŚWIATÓW
W POEZJI MARZENY DĄBROWY SZATKO (2)
Malwina de Bradé
IWONA ROSSOCHACKA-KENNY
JERZY DUDA-GRACZ. REMANENTY
Muzeum Sztuki Fantastycznej
Marlena Zynger WIETNAMSKIE PHU QUOC - INSPIRACJE
WĘDRÓWKI CZ. 3
MODERNIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W SUCHEDNIOWIE
Cezary Bartkowiak ARTYZM W KUCHNI CZ. 9 ZŁOTY
WYBRANE WIERSZE Z ANTOLOGII 51. WJP
WYBRANE WIERSZE POETÓW Z OK ZLP
NR 40
                   • poezja • rysunek • malarstwo • grafika • fotografia • teatr • muzyka • styl • proza •
  lipiec–wrzesień 2023


   1   2   3   4   5